Skip to main content

Betalingstrends

Fremtidig betalingstrend: Biometriske betalingsløsninger

Future payment trend: biometric payments
Publiceret: 24.06.2022
N/A min. læsetid

Er du nysgerrig, på hvordan fremtidens betalinger ser ud? Så læs med her og bliv klogere på en trend, som du måske kommer til at opleve inden for den nærmeste fremtid. Samtidig kan du blive klogere på, hvad de danske forbrugere mener er vigtigt, hvis de skal bruge biometriske betalinger.

Samtlige trendrapporter om fremtidens betalingsløsninger forudser, at biometriske betalinger bliver fremtidens betalingsform (KPMG, 2019; McKinsey, 2021; Nets, 2021). En biometrisk betaling er en betaling, hvor en person betaler med et biometrisk kendetegn såsom fingeren eller sit ansigt. Den 17. maj 2022 meldte Mastercard ud, at de vil lancere et biometrisk betalingsløsningssystem i en række fysiske butikker i Brasilien, hvor forbrugeren ved kassen vil være i stand til at godkende deres betaling ved at scanne deres ansigt eller håndflade i stedet for at swipe deres kort.

Deres mål er, at de i løbet af de næste år vil lancere betalingssystemet til hele verden, startende med USA, Mellemøsten, Afrika, Asien og Latinamerika. Derudover har Amazon implementeret biometriske betalingsløsninger i alle deres fysiske butikker i USA. I de butikker er det muligt for kunden at betale med sin håndflade på en håndfladescanner. Så spørgsmålet er, hvornår teknologien rammer det danske marked og hvordan de danske forbrugere vil tage imod sådan en teknologi.

Undersøgelse af de danske forbrugeres accept af biometriske betalinger

At biometriske betalingsløsninger muligvis bliver fremtiden også på det danske marked, gjorde at jeg, Signe Wiese Christensen, og min skrivemakker, Ida Thyregod Nielsen, valgte at undersøge emnet og holdningen til det blandt de danske forbrugere i vores kandidatafhandling på Copenhagen Business School.

Ligesom at Mastercard har erfaret, at forbrugerne er vilde med det biometriske, erfarede vi i vores speciale, at de danske forbrugere generelt er meget åbne og begejstrede overfor biometriske betalinger og at en fremtidig udrulning af biometriske betalingsløsninger i Danmark derfor formentlig vil blive succesfuld. Samtidig viser vores undersøgelse, at de danske forbrugere ikke er ret bekymrede omkring deling af biometriske kendetegn, såsom sit ansigt eller fingeraftryk. Det vil sige, at en eventuel bekymring om deling af personfølsomme informationer ikke vil afholde de danske forbrugere i at bruge biometriske betalingsløsninger.

Vigtige faktorer for accepten af biometriske betalingsløsninger

1. Tillid

Tillid er vigtigt for de danske forbrugere. Ingen af forbrugerne gav udtryk for, at de vil betale med en betalingsløsning de grundlæggende ikke har tillid til. Tillid her er todelt: for de danske forbrugere er vigtigt, at der er tillid til virksomheden bag den biometriske betalingsløsning, så vel som at de skal have tillid til teknologien, hvis de vil gøre brug af løsningen.

2. Sikkerhed

Sikkerhed er også vigtigt, fordi høj sikkerhed er essentielt for, at forbrugerne vil benytte biometriske betalingsløsninger. Biometriske betalingsløsninger opfattes som lidt mindre sikre - eller i hvert fald med flere ubesvarede spørgsmål omkring sikkerhed - end de traditionelle betalingsløsninger.

3. Bekvemmelighed

Det er vigtigt for de undersøgte danske forbrugere, at biometriske betalingsløsninger er nemme at bruge. Forbrugerne vil i højere grad overveje at bruge en biometrisk betalingsløsning, hvis den er nem og hvis betalingsløsningen er hurtig. Her er det vigtigt, at biometriske betalinger ikke er besværlige og at de er mindst lige så hurtige, som de eksisterende betalingsløsninger, som f.eks. de kontaktløse betalinger, hvis de vil bruge løsningen. At betalingen skal være nem og hurtig, skal ikke blot være når forbrugeren betaler nede i butikken, men også i selve tilmeldningsprocessen til den biometriske betalingsløsning.

De fleste danske forbrugere har dog en positiv opfattelse af biometriske betalinger, idet de opfattes som bekvemmelige, fordi man som kunde ikke skal huske sit kort og blot kan betale med ansigtet eller fingeren.

4. Hygiejne

Efter Covid-19 har nye bekymringer om hygiejne fået de danske forbrugere til at ændre adfærd, og i forlængelse af dette også deres præferencer for betalingsløsninger. Generelt foretrækker forbrugerne hygiejniske, kontaktløse betalingsløsninger, og i det henseende er en kontaktløs biometrisk betalingsløsning fordelagtig.

5. Innovationsevne

Innovationsevne er ens evne til at tage en ny teknologi til sig, før alle andre. Hvor høj ens innovationsevne er, har også betydning for, hvor åben man er for at bruge biometriske betalinger. Dette ses ved, at innovationsevnen synes at have indflydelse på en persons generelle holdning til biometriske betalingsløsninger. Har man høj innovationsevne, vil man typisk være mere villig til at ville afprøve ny teknologi, når den lanceres. Har man derimod en lav innovationsevne, vil man have en større modstand overfor biometriske betalinger og teknologi generelt. I forlængelse af dette er der en vis sammenhæng mellem niveauet af innovationsevnen og end alder. De yngre forbrugere vil generelt være mere åbne overfor ny teknologi og biometriske betalingsløsninger end den ældre generation.

6. Social Indflydelse

Størstedelen af de danske forbrugere mener, at deres omgangskreds har indflydelse på, hvilken betalingsløsning, de benytter sig af. Dette gælder særligt mobile og sociale betalingsløsninger, for eksempel MobilePay, WeShare og wallets. Derfor kan ens omgangskreds også have indflydelse på de danske forbrugeres brug af biometriske betalinger.

Fremtiden for biometriske betalinger

Biometriske betalingsløsninger bliver formentlig en betalingsløsning vi kommer til at se i de danske butikker i fremtiden, spørgsmålet er bare hvornår.

De danske forbrugere er generelt meget åbne og begejstrede overfor biometriske betalinger og en fremtidig udrulning af biometriske betalingsløsninger vil formentlig gå hen og blive succesfuld, hvis bare forbrugerne har tillid til løsningen, er trygge ved at bruge den og at det er let at oprette sig og bruge derefter.

Corona har givet de kontaktløse betalinger et boost og hvis de biometriske betalinger kan fungere med et scan uden berøring, kan det gøre, at flere vil gøre brug af dem. Hvis de biometriske betalinger desuden kan blive optaget af de mere innovative forbrugere der er nysgerrige på ny teknologi, kan det også give løsningen en fordel.

Det bliver spændende at følge udviklingen og hvordan de danske forbrugere og forretningsdrivende kommer til at tage imod de biometriske betalinger.

Signe Wiese Christensen
Signe Wiese Christensen
Digital Marketing Manager, Nets A/S