Maksamisen trendit

Katsaus maksujen tulevaisuuteen

Future payment trends you should know of
Julkaistu: 06.05.2022
N/A lukuaika min

Mietitkö, millaisia maksutrendejä tulevaisuus tuo mukanaan? Siinä tapauksessa olet oikeassa paikassa. Tämä blogiartikkeli pohjautuu Nets Payment Outlook -raporttiin, joka tarjoaa tarkemman katsauksen maksujen kiehtovaan maailmaan sekä siihen, millaisia trendejä kauppiaille ja ostajille on tulevaisuudessa odotettavissa.

Mitkä ovat tärkeimmät maksuteemat tulevaisuudessa?

Vuoden 2022 Nets Payment Outlook -katsauksessa tulevaisuuden trendit on jaettu viiteen eri teemaan:

 1. Minä, kuluttaja
 2. Maksan, miten haluan
 3. Myyntipistettä pidemmälle
 4. Datan mahdollisuudet
 5. Alustat menestykseen

Nämä teemat liittyvät toisiinsa ja sisältävät sekä asiakkaan että kauppiaan puolen. Teemojen avulla voimme havainnollistaa, miten yritykset reagoivat asiakaskäyttäytymisen muutoksiin ja datakeskeisyyden lisääntymiseen.

Seuraavaksi perehdymme lähemmin näihin viiteen teemaan ja siihen, millaisia vaikutuksia niillä on kauppiaisiin.

1. Minä, kuluttaja: entistä voimakkaammat ja tietoisemmat kuluttajat

Kuluttajilla on nyt enemmän valtaa kauppiaisiin ja entistä tarkemmat vaatimukset, joihin kauppiaiden pitää pystyä vastaamaan. Nykypäivän kuluttajat odottavat, että kauppiaat huolehtivat heidän alati muuttuvista yksilöllisistä tarpeistaan juuri silloin ja juuri siten, kuin kuluttaja itse haluaa. Kuluttajilla on myös suuremmat vaatimukset koskien brändien kestävyyttä, vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä, ja brändien odotetaan esittävän kestävyyspyrkimystensä tueksi laadullisia ja määrällisiä todisteita. Kuluttajien arvostus ilmastotoimia ja kiertotaloutta kohtaan ei hiivu, joten kauppiaiden on panostettava aiheesta viestintään sekä tuotteidensa uudelleenkäytettävyyteen. Sosiaalisen median lisääntymisen myötä kuluttajilla on nyt mahdollisuus nostaa yritysten epäeettiset toimet ja päätökset valokeilaan.

Toinen trendi on, että kuluttajat käyvät yhä tietoisemmiksi omista tarpeistaan ja hyvinvoinnistaan. Selvitäkseen nopeatempoisessa nykymaailmassa kuluttajat haluavat yhä enenevässä määrin kokea ilontunteita. Iloa tuottavia kokemuksia haetaan yhdistelemällä sosiaalisen median ja todellisen maailman vuorovaikutusta.

Jopa pandemian väistyttyä ihmisten odotetaan viettävän enemmän aikaa kotonaan, erityisesti mikäli heidän työtilanteensa on joustava. Tämän ansiosta yritykset voivat miettiä uudelleen, miten tuotteet ja palvelut toimitetaan kuluttajille. Tämä trendi ennakoi siirtymää kohti maailmaa, jossa minkä tahansa ostoksen voi saada toimitettuna. Kuluttajat haluavat yhä räätälöidympiä toimitusvaihtoehtoja, mikä pakottaa kauppiaat panostamaan toimituksiin. Lisäksi kampaajien ja hierojien kaltaiset fyysisten palveluiden tarjoajat ovat alkaneet tarjota kuluttajille kotona tehtäviä palveluja.

Näin kauppiaat voivat hyödyntää trendin "Minä, kuluttaja":

 • Sanoista tekoihin! Ole läpinäkyvä ja aito, mitä kestävyyshankkeisiin tulee.
 • Täytä kuluttajien ilontarpeet myönteisillä, voimaannuttavilla viesteillä, jotka tuottavat iloa ja hyvinvointia.
 • Käytä tilaisuus hyödyksesi ja uudista kotiin toimitettavien ja kotona kulutettavien tuotteiden ja palveluiden tarjontasi luodaksesi aidosti erottuvia asiakaskokemuksia.

2. Maksan, miten haluan: kuluttajat vaativat saumatonta maksamista

Kuluttajat näkevät maksamisen hyödykkeenä ja yksinkertaisesti odottavat sen toimivan. Tämä tarkoittaa, että mitä helpompi ja kätevämpi maksutapa, sitä houkuttelevampi se on asiakkaiden kannalta. Päähaasteeksi muodostuukin kitkatilanteiden minimointi.

Viime vuosien aikana on syntynyt uusia tapoja siirtää rahaa, ja yhä useampi yritys siirtyy tarjoamaan älykkäitä integroituja asiakasohjelmia, jotka toimivat myös vaihtoehtoisena maksutapana. Tämän lisäksi yhä useammat kauppiaat eri puolilla Eurooppaa ottavat käyttöön integroiduilla maksupalveluilla varustettuja sovelluksia, jotka toisaalta auttavat keräämään arvokasta tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ja tarpeista ja toisaalta tarjoavat asiakkaille räätälöityjä tarjouksia ja sujuvoittavat ostokokemusta.

Kuluttajat vaativat joustavia maksujärjestelyjä ja ovat yhä enenevässä määrin kiinnostuneita ratkaisuista, jotka sallivat heidän ostaa nyt ja maksaa myöhemmin. Näin kuluttajat voivat kokeilla ja testata ostamiaan tuotteita ja palauttaa niitä ilman maksukykyyn kohdistuvaa painetta.

Mitä muuta?

Mobiilimaksaminen sekä mobiililaitteisiin sisäänrakennettu biometrinen tunnistus valtaavat alaa ja mahdollistavat aiempaa saumattomamman kokemuksen. Myymälöiden maksutapahtumissa yleistyvät monitoimiset älylaitteet, jotka tarjoavat omat, keskenään yhteydessä olevat laitenäkymät kauppiaalle ja asiakkaalle, mikä yksinkertaistaa näkymien välistä vuorovaikutusta. Näiden laitteiden ansiosta maksupääte voidaan sijoittaa mihin tahansa kohtaan myymälässä, jolloin asiakkaan ei enää tarvitse jonottaa kassalle.

Näin kauppiaat voivat hyödyntää trendin "Maksan, miten haluan":

 • Käytettävissä olevien maksuvaihtoehtojen valikoiman laajentuessa sinun on voitava tarjota asiakkaille heidän toivomansa maksutapa.
 • On tärkeää tuntea asiakkaat ja tarjota toivotunlainen maksukokemus.
 • Pyri lisäämään vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa, syventämään asiakaspolun hallintaa ja tarjoamaan kauppiassovellusten avulla asiakkaalle kohdennettuja ratkaisuja.

3. Myyntipistettä pidemmälle: tulevaisuuden vähittäiskaupan digitaalinen ydin

Kauppiaiden ja kuluttajien välinen vuorovaikutus muuttuu jatkuvasti dynaamisemmaksi ja henkilökohtaisemmaksi. Samalla raja eri vuorovaikutuskanavien välillä hämärtyy. Kuluttajat odottavat kauppiailta saumatonta ja yhtenäistä kokemusta kaikissa kanavissa. Myymäläkokemukseen kohdistuu entistä enemmän painetta, jotta se voi kilpailla digitaalisten kanavien kanssa. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tuoda fyysisiin myymälöihin digitaalisia tiloja.

Ja mikä parasta?

Jo nyt Euroopan väestöstä 75 prosenttia käyttää sosiaalista mediaa, ja luvun uskotaan kasvavan merkittävästi. Sosiaalinen media mahdollistaa asiakkaiden tavoittamisen ja vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa sekä tarjoaa mahdollisuuden integroida tuotteita suoraan alustalle (esim. Instagramiin) entistäkin integroidumpaa ostokokemusta silmällä pitäen. Verkkokaupan integroiminen Instagramiin mahdollistaa ostosten tekemisen vain yhdellä napsautuksella, mikä vähentää riskiä, että asiakas poistuisi ostopolulta.

Digitaalisuus onkin epäilemättä tulevaisuuden vähittäiskauppakokemuksen ytimessä, mikä tarkoittaa, että fyysistä myymälää on kehitettävä edelleen muuksikin kuin pelkäksi myyntikanavaksi. Pääpaino tulisi suunnata poikkeuksellisen asiakaskokemuksen luomiseen ja yksittäisen asiakkaan tarpeiden täyttämiseen. Itse asiassa 80 prosenttia kuluttajista sanoo, että ostokokemus on yhtä tärkeä kuin itse tuote. Tarjoamalla ainutlaatuisen kokemuksen kauppias voi luoda vahvempia siteitä asiakkaisiinsa.

Näin kauppiaat voivat hyödyntää trendin "Myyntipistettä pidemmälle":

 • Keskity tarjoamaan saumaton ja yhtenäinen kokemus kaikissa vuorovaikutuskanavissa.
 • Integroi verkkokanavat, ihmisten välinen vuorovaikutus ja tuotteet fyysisiin tiloihin voidaksesi tarjota poikkeuksellisen kohdennettuja ostokokemuksia.
 • Perehdy sosiaalisen median dynamiikkaan saadaksesi irti kaiken mahdollisen hyödyn vuorovaikutuksesta kuluttajien kanssa sekä asiakassiteiden vahvistamisesta.

4. Datan mahdollisuudet

Datan hyödyntäminen on ratkaisevan tärkeää jokaiselle yritykselle, sillä data on erottamaton osa digitaalisuutta. Data on ensiarvoisen tärkeää, kun pyritään tarjoamaan aiemmissa teemoissa esiteltyjä kohdennettuja ja saumattomia kokemuksia. Lisäksi monet yritykset luottavat asiakastietoihin uusien tarjousten ja palveluiden kehittämisessä, asiakaskokemusten parantamisessa sekä sisäisten prosessien ja suorituskyvyn optimoinnissa.

Toisaalta yhä useampi kuluttaja haluaa itselleen hyötyä tietojensa jakamisesta ja odottaa saavansa siitä korvauksen. Onkin tärkeää, että yritykset tarjoavat asiakkailleen selkeitä etuja ja toimivat luottamuksellisesti, avoimesti ja turvallisesti, jotta kuluttajat suostuvat jakamaan tietonsa. Lisäksi kyberturvallisuuteen ja riskienhallintajärjestelmiin kohdennettujen investointien uskotaan kasvavan, jotta kuluttajien tietoturvaa koskeviin huoliin voidaan vastata.

Näin kauppiaat voivat hyödyntää trendin "Datan mahdollisuudet":

 • Datan avulla voidaan kohdentaa tarjouksia sekä parantaa palvelu- ja asiakaskokemusta, mikä johtaa parempaan asiakasarvoon.
 • Varmista läpinäkyvyys ja ilmoita selkeästi, miksi tiettyjä henkilötietoja kerätään.
 • Keskity tietoturvaan ja suojaa keräämäsi tiedot hinnalla millä hyvänsä.

5. Alustat menestykseen

Tulevaisuudessa kilpailutilanne vääjäämättä muuttuu merkittävästi, sillä monilla toimialoilla esiintyy häiriöitä liiketoimintamalleissa, arvolupauksissa ja datastrategioissa. Yritysten onkin omaksuttava asiakaslähtöinen ajattelutapa voidakseen erottua tässä dynaamisessa ja kilpailuhenkisessä toimintaympäristössä. Asiakasuskollisuus liittyy nykyään läheisesti yrityksen kykyyn tarjota saumattomia ja kohdennettuja kokemuksia. Tämän lisäksi yritykset voivat erottautua liiketoimintamalliensa kautta. Viime vuosina jäsenyyteen perustuvia tarjouksia tarjoavien yritysten määrä on lisääntynyt, ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan.

Yksi tapa vastata kuluttajien odotuksiin on lisätä yritysten välistä yhteistyötä kilpailuympäristössä strategisten kumppanuuksien avulla. Tällöin yritykset tekevät yhteistyötä parantaakseen palveluita ja tuotteita ja nopeuttaakseen niiden saattamista markkinoille.

Eikä tässä vielä kaikki...

Alustatalous lisääntyy edelleen, ja alustayritykset pyrkivät saavuttamaan kärkiaseman palvelujen tarjoajana ja täyttämään mahdollisimman monia tarpeita. Monella toimialalla avoimet alustat voivat lisätä innovointia ja arvonluontia, kun yritysten välinen yhteistyö paranee. Tästä trendistä hyötyvät kaikki – erityisesti kuluttajat, jotka saavat nauttia erittäin kehittyneistä ratkaisuista kilpailukykyiseen hintaan.

Näin kauppiaat voivat hyödyntää trendin "Alustat menestykseen":

 • Noudata asiakaslähtöistä ajattelutapaa tuotekehitysprosessin alusta alkaen.
 • Hyödynnä avoimia yhteistyöalustoja innovoinnin ja asiakasarvon lisäämiseksi.
 • Hyödynnä tilaisuus laajentaa ydinliiketoimintaasi strategisten kumppanuuksien kautta.

Yhteenveto Payments Outlook 2022 -raportista

Nets Payments Outlook 2022 -raportissa korostuu, että kuluttajat yhä enenevässä määrin tiedostavat oman valtansa ja olettavat voivansa valita haluamansa maksutavan. Kauppiaiden on tärkeää tarjota kaikkia kuluttajille olennaisia maksutapoja mahdollisimman kitkattoman maksukokemuksen mahdollistamiseksi. Lisäksi koko asiakaspolku siirtyy myyntipisteen ulkopuolelle ja muuttuu "joksikin enemmän", sillä kuluttajat haluavat saada verkko-ostamisen edut myös fyysisessä myymälässä. Myös tämä muutos on mahdollista datan avulla. Datan avainaseman hyväksymisen myötä yritykset tekevät suuria investointeja datan keräämiseksi ja hyödyntämiseksi oikein. Asiakkaat myös siirtyvät käyttämään palveluita yhdistäviä ja käytännöllisiä alustoja, ja alustastrategia tarjoaa yrityksille tilaisuuden yhteistyöhön muiden yritysten kanssa tuotteiden ja palvelujen innovoinnin parantamiseksi.

Laura Tuomi
Laura Tuomi
Digital Marketing Assistant, Nets A/S