Skip to main content

Betalningstrender

Digitaliseringen av pengar - är kryptovaluta framtiden?

Digitalisation of money - is crypto the future?
Publicerad: 17.10.2022
N/A min lästid

Det pratas mycket om kryptovaluta, men för många är digitala valutor ett väldigt abstrakt ämne som är långt ifrån mångas vardag. Det lönar sig dock att hålla ett öga på utvecklingen inom digitaliseringen av betalningsmarknaden då det händer väldigt mycket inom detta just nu.

Dagens snabba utveckling inom digital teknik medför många nya möjligheter, men också potentiella förändringar, som vi bör vara redo att förhålla oss till. Sedan lanseringen för 12 år sedan har Bitcoin blivit mer och mer eftertraktat och blivit kallats för 'det digitala guldet'. Blockchain, som är den revolutionerande tekniken bakom Bitcoin, utvecklas också snabbt.

Blockchain-tekniken är ett decentraliserat system, vilket innebär att det inte ägs centralt av t.ex. en centralbank – som i fallet med det traditionella betalningssystemet. Tekniken används i utvecklingen av tusentals nya betallösningar som tävlar om att bli en del av framtidens finansiella ekosystem. Vår förståelse för vad pengar är och hur betalningsekosystemet är designat för en digital framtid utmanas av nya teknologier som Blockchain, men också av globala teknikföretag.

Big-Tech och relationen med konsumenter

Kryptoindustrin har fram till nyligen ansetts vara en nisch, men de senaste årens ökade uppmärksamhet kring ämnet har skapat en oro inför framtiden. En av anledningarna till den ökade uppmärksamheten är att Facebook de senaste åren försökt utveckla ett stablecoin de kallar«DIEM», en digital valuta - och betalningssystem till sin egen plattform, baserat på Blockchain-tekniken. I detta sammanhang kom Europeiska centralbanken (ECB) och tillsynsmyndigheterna ut med en oro över att privata digitala valutor som Facebooks DIEM potentiellt skulle kunna utmana Eurons suveränitet och riskera att skapa finansiell instabilitet i Europa.

I motsats till Bitcoins ständigt föränderliga växelkurs är stablecoins kopplade till en nationell valuta, t.ex. till euron. Stablecoins gör det lättare för konsumenter att förhålla sig till stabila priser från dag till dag. Förutom Facebooks DIEM-valutaprojekt har andra stora aktörer på betalningsmarknaden startat partnerskap. Paypal, Square, Venmo, Mastercard och Visa har möjliggjort betalningar med kryptovaluta med Wallet-appar och betalkort. Att så stora aktörer öppnar upp för kryptobetalningar kommer med största sannolikhet att öka tillgången till kryptovaluta för flera i befolkningen.

Från privata valutor till digitala valutor från centralbanker

Nedgången i kontantbetalningar accelererade under Corona-pandemin och den nya utvecklingen av stablecoins från stora privata aktörer på betalningsmarknaden har förstärkt regeringens och centralbankens forskning om digitala valutor – även kallat Central Bank Digital Currency (CBDC). 2020 var därför ett år då det blev ett ökat fokus på kryptovaluta och CBDC över nationsgränserna.

Kina är i full gång med att testa kinesisk digital e-yuan och Europeiska centralbanken har publicerat en officiell rapport och samråd angående utformningen av en digital euro. En digital valuta kan beskrivas som digitala kontanter som ges ut av centralbanken. En digital euro kommer därför inte att ersätta fysiska kontanter utan kommer istället att erbjudas som en helt ny betalningsform.

Den digitala euron är inte en privat valuta som Facebooks DIEM, utan istället en allmänt tillgänglig digital valuta. En sådan utveckling är revolutionerande och kräver en djupare förståelse och analys av hur en digital euro kommer att förändra vårt nuvarande betalningslandskap. Europeiska centralbanken (ECB) startade en utredningsfas i oktober 2021 för att bedöma hur en digital euro kan se ut. ECB:s ordförande Christine Legarde sa i slutet av 2020 att hennes känsla var att den digitala euron kommer att bli verklighet inom 2–4 år.

Hur anpassar sig Nets till framtida betalningar?

Under 2019 gick jag, Nina Frausing, och Nets ihop för att undersöka framtiden för digitala betalningar med fokus på utvecklingen av kryptovaluta och den digitala euron. Min forskning bekräftas av analys av marknads-, teknik- och regulatoriska processer där jag bl.a. deltar i expertgrupper.

Under första kvartalet 2021 började vi på Nets testa kryptobetalningar på betalterminaler i Österrike och vi räknar med att göra detta även i andra europeiska länder. Syftet är att utforska och förstå behoven hos både konsumenter och företagare i de nya digitala miljöerna.

Konsumenternas betalningsvanor och betalningslösningar förändras i takt med samhällets behov och utvecklingen av nya tekniska möjligheter. Globalisering och digitalisering tvingar företagare att hålla sig uppdaterade för att tillgodose konsumenternas önskemål om eventuella nya betalningsformer. Det viktigaste målet för att säkerställa ett säkert och smidigt betalningssystem är ett gott samarbete mellan olika betaltjänstleverantörer.

På grund av den decentraliserade logiken i betalningssystem såsom Bitcoin, föredrar de flesta företagarna att ha ett avtal direkt med en betalningsleverantör som t.ex. Nets. Detta beror till stor del på hanteringen av risken som en kryptobetalning kan vara för de flesta. Testet av betalning med kryptovaluta genom Nets är ett naturligt steg i utvecklingen av digitala valutor – vi hoppas kunna göra betalningslösningar enklare och mer tillgängliga i framtiden och på så sätt skapa grunden för tillväxt och framsteg i ett digitalt samhälle.

Om du vill höra mer om Nets digitala betallösningar - kika in vår hemsida eller ring vårt expertteam på 08 527 525 12.

Nina Frausing Pedersen
Nina Frausing Pedersen
Nets Strategy and Transformation Team and PhD fellow in the Department of Digitalization on Copenhagen Business School, Nets A/S