Skip to main content

Betalningstrender

Framtidens betalningstrend: Biometriska betalningar

Future payment trend: biometric payments
Publicerad: 12.10.2022
N/A min lästid

Är du nyfiken på hur betalningar i framtiden kommer att se ut? Läs mer här och lär dig om en trend som du kan komma att uppleva inom en snar framtid. Samtidigt kan du lära dig mer om vilka faktorer konsumenter i Danmark tycker är viktigt om de ska använda biometriska betalningar.

Alla trendrapporter om framtida betalningslösningar förutspår att biometriska betalningar kommer att bli framtidens betalningsform (KPMG, 2019; McKinsey & Company, 2021; Nets, 2021). En biometrisk betalning är en betalning där en person betalar med en biometrisk egenskap såsom ett finger eller ansiktet.

Denna text är skriven av Signe Wiese Christensen, som har skrivit sin masteruppstats på danska. I uppsatsen fokuserade hon på den danska marknaden och danska konsumenter - men eftersom danska och svenska konsumenter visat sig ha liknande attityder till betalningstrender, anser vi att detta är ett relevant ämne att publicera på den svenska bloggen.

Den 17 maj 2022 meddelade Mastercard att de kommer att lansera ett biometriskt betalningssystem i ett antal fysiska butiker i Brasilien, där konsumenten kan genomföra sin betalning i kassan genom att skanna ansiktet eller handflatan istället att använda sitt kort. Deras mål är att under de närmaste åren lansera betalningssystemet i till hela världen - till en början i USA, Mellanöstern, Afrika, Asien och Latinamerika.

Amazon har implementerat biometriska betalningslösningar i alla sina fysiska butiker i USA. I de butikerna är det möjligt för kunden att betala med sin handflata på en handskanner.

Det är därmed bara en tidsfråga innan biometriska betalningar kommer ut på den nordiska marknaden. Frågan är därmed - hur kommer konsumenterna ta emot biometriska betalningar?

Undersökning om danska konsumenters acceptans av biometriska betalningar

Att biometriska betalningslösningar kan vara framtiden på den danska marknaden gjorde att Signe Wiese Christensen och hennes uppsatspartner Ida Thyregod Nielsen valde att undersöka attityden bland danska konsumenter. Mastercard kom fram till att konsumenter tycker att biometrisk betalning är spännande. På liknande sätt fann Signe och Ida att danska konsumenter generellt är mycket öppna och entusiastiska över biometriska betalningar och att en framtida implementering av biometriska betalningslösningar med stor sannolikhet kommer att bli framgångsrik i Danmark.

Samtidigt visar undersökningen att danska konsumenter inte är så oroliga för att dela med sig av biometriska egenskaper såsom ansikte eller fingeravtryck. Detta innebär att en eventuell oro för delning av personlig information inte hindrar danska konsumenter från att använda biometriska betalningslösningar.

Viktiga faktorer för acceptansen av biometriska betalningslösningar

1. Förtroende

Förtroende är viktigt för danska konsumenter. Ingen av konsumenterna uttryckte att de vill betala med en betallösning som de inte litar på. Förtroendet i sammanhanget är dubbelt: för konsumenterna är det både viktigt att de har förtroende för företaget bakom den biometriska betalningslösningen och att de har förtroende för själva tekniken kring detta sätt att betala.

2. Säkerhet

Säkerhet är också viktigt eftersom hög säkerhet är avgörande för att konsumenter ska kunna använda biometriska betalningslösningar. Biometriska betallösningar upplevs som mindre säkra, eller åtminstone med fler obesvarade frågor kring säkerhet än de traditionella betallösningarna.

3. Bekvämlighet

Det är viktigt för de tillfrågade danska konsumenterna att biometriska betalningslösningar är lätta att använda. Konsumenter kommer att vara mer benägna att använda en biometrisk betalningslösning om den är enkel och snabb. Det är viktigt att biometriska betalningar inte är svåra och att de är minst lika snabba som befintliga betalningslösningar – till exempel kontaktlösa betalningar.

Att betalningen ska vara enkel och snabb gäller inte bara när konsumenten är i butiken utan även i själva registreringsprocessen för den biometriska betallösningen. De flesta danska konsumenter har en positiv uppfattning om biometriska betalningar när de tycker att det är bekvämt, eftersom du inte behöver komma ihåg ditt kort - du kan bara betala med ansiktet eller fingret.

4. Hygien

Efter Covid-19 har nya farhågor kring hygien fått danska konsumenter att ändra sitt beteende och därmed också sina preferenser för betalningslösningar. Generellt föredrar konsumenter hygieniska, kontaktlösa betalningslösningar och på så sätt är en kontaktlös biometrisk betalningslösning perfekt i tiden.

5. Innovationsförmåga

Innovationsförmåga är individens förmåga att ta till sig ny teknik före alla andra. Hur hög någons innovationsförmåga är också viktig för hur öppen man är för att använda biometriska betalningar. Innovationsförmågan påverkar en persons allmänna inställning till biometriska betalningslösningar. Om du har en hög innovationsförmåga är du vanligtvis mer villig att prova ny teknik när den lanseras.

Om du däremot har en låg innovationsförmåga är du typiskt sett lite mer skeptisk till biometriska betalningar och teknik i allmänhet. Utöver detta finns det ett visst samband mellan nivån på innovationsförmåga och ålder. De yngre konsumenterna är generellt sett mer öppna för ny teknik och biometriska betalningslösningar än de äldre generationerna.

6. Social påverkan

Majoriteten av danska konsumenter tror att deras umgängeskrets påverkar vilken betalningslösning de använder. Det gäller särskilt mobila och sociala betalningslösningar, till exempel Swish och Wallets. Därför kan umgängeskretsen också påverka användningen av biometriska betalningar.

Framtiden för biometriska betalningar

Biometriska betalningslösningar kommer troligen att vara en betalningslösning vi kommer att se i de danska och svenska butikerna i framtiden – frågan är bara när.

De danska konsumenterna är generellt mycket öppna och entusiastiska över biometriska betalningar och en framtida implementering av biometriska betalningslösningar kommer troligen att bli framgångsrik om konsumenterna litar på lösningen, är säkra när de använder den och det är enkelt att skapa en användare och fortsätta använda den.

Corona har gett kontaktlösa betalningar ett lyft och om biometriska betalningar kan fungera när de skannas utan att röra kan det innebära att fler kommer att använda dem. Om biometriska betalningar upptäcks av mer innovativa konsumenter som är nyfikna på ny teknik kan det också ge lösningen en fördel. Det ska bli spännande att följa utvecklingen och hur både danska och svenska konsumenter och företagare kommer att acceptera biometriska betalningar.

Signe Wiese Christensen
Signe Wiese Christensen
Digital Marketing Manager, Nets A/S