Skip to main content

Betalningstrender

Framtidens betalningstrender du inte vill missa

Future payment trends you should know of
Publicerad: 22.04.2022
N/A min lästid

Undrar du hur framtidens betalningar kommer att se ut? Då har du kommit helt rätt. Det här blogginlägget är baserat på Nets Payments Outlook Report – en rapport som inbjuder dig till att lära dig mer om betalningsvärlden och vad framtiden har i beredskap för såväl handlare som konsumenter.

Vilka är de viktigaste temana inom framtidens betalningstrender?

I Nets Payment Outlook-rapport 2022 har vi formulerat följande fem teman:

 1. Jag, konsumenten

 2.  Betalar som jag vill

 3.  Bortom köptillfället

 4.  Data, möjliggöraren

 5.  Plattformar för framgång

Dessa teman är relaterade till varandra och involverar både kund och handlare. Tillsammans visar de hur företag reagerar på förändrat kundbeteende och ett allt större fokus på data.

Låt oss fördjupa oss i vart och ett av de fem ämnena och hur handlare bäst kan dra nytta av dem:

1. Jag, konsumenten: den mäktigare och mer medvetna konsumenten

Dagens konsumenter sitter på större makt gentemot handlare och uttrycker därmed fler förväntningar de ska leva upp till. Handlare förväntas inte endast tillgodose konsumenters individuella och ständigt föränderliga behov – detta ska dessutom kunna ske närsomhelst och varsomhelst.

Konsumenter kämpar också hårdare för hållbarhetsfrågan och för att varumärken ska agera "ansvarsfullt" på ett transparent sätt – de vill ha kvalificerade och kvantifierade bevis på framgång. Klimatåtgärder och cirkulär ekonomi är fortsättningsvis värdesatta av konsumenter, vilket sätter press på handlare att kommunicera cirkularitet samt att förbättra återanvändbarheten av sina produkter. Den utbredda användningen av sociala medier har även möjliggjort för konsumenter att höja sina röster ifall de upplever att företag agerar omoraliskt.

Ökar fokus på glädje och välmående

En ytterligare trend är att konsumenter blir alltmer självmedvetna om sina behov och sitt välmående och lägger större fokus på att uppfylla sitt behov av att ha kul. För att uppsöka dessa glädjefulla upplevelser använder de en kombination av interaktioner på sociala medier och möten i den verkliga världen.

Nya möjligheter för hemma-baserade erbjudanden

Även efter pandemin förväntas människor tillbringa mer tid hemma, särskilt de som har flexibla jobb. Detta innebär möjligheter för handlare att tänka om hur produkter och tjänster levereras till konsumenterna. Vi går mot en verklighet där i princip allt kan levereras hem till dörren, vilket sätter press på handlare att vara flexibla i sina leveransalternativ och exempelvis erbjuda 'on-demand-deliveries'. En annan intressant del i denna utveckling är att leverantörer av fysiska tjänster, såsom frisörer och massörer, också börjat erbjuda hemmabehandlingar till konsumenter.

Hur kan du som handlare dra nytta av temat "Jag, konsumenten":

 • "Walk the talk!" Var transparent och genuin i dina hållbarhetsinitiativ

 • Tillgodose konsumenternas behov av glädje genom att skapa positiva budskap som får dem att må bättre och ha roligt på sociala medier

 • Vara kreativ i designen av produkter och tjänster som ska levereras och konsumeras i hemmet för att skapa kundupplevelser som sticker ut ur mängden

2. Betalar som jag vill: kundens önskan om sömlösa betalningar

Konsumenter förväntar sig att betalningar ska fungera utan problem. Ju enklare och bekvämare ett betalningsalternativ är, desto mer attraktivt blir det för konsumenterna. Att minimera friktion i köpsituationen blir därmed den viktigaste utmaningen för handlare idag.

Appar blir allt vanligare

Under tidigare år har nya betalningssätt dykt upp och företag går alltmer mot att integrera smarta lojalitetsprogram som kan användas som en alternativ betalningsform. Handlare runtom i Europa introducerar appar med integrerade betaltjänster, som hjälper dem att få värdefulla insikter om kundbeteenden och kundbehov, samtidigt som deras kunder får personliga erbjudanden och en strömlinjeformad shoppingupplevelse.

Konsumenter kräver flexibla betalningar och visar ett växande intresse för Köp-Nu-Betala-Senare-lösningen, som gör att de kan känna och klämma på produkterna innan de betalar för dem.

Vad mer?

Mobila betalningar tar över tillsammans med användningen av biometrisk identifiering på enheten, vilket möjliggör för sömlösa kundupplevelser. För betalningar i fysisk butik är multifunktionella, smarta enheter mer populära, vilka förenklar interaktionen mellan handlare och konsumenter. Dessa integrerade enheter möjliggör för betalningsterminaler att bli placerade var som helst i butiken och kunden inte behöver stå i kö vid kassan.

Vad kan du som handlare lära dig av "Betalar som jag vill"-temat?:

 • I takt med att mängden av olika betalningsmetoder ökar blir det viktigare att du lär känna dina kunder och deras preferenser

 • Se till att du erbjuder de betalningsalternativ dina kunder föredrar

 • Appar med integrerad köpfunktion ger ökad interaktionen med kunder, förstärkt kontroll över hela kundresan, samt möjlighet för att erbjuda personaliserade erbjudanden

3. Bortom köptillfället: sömlösa pupplevelser över flera kanaler

Interaktioner mellan handlare och konsumenter förväntas bli mer dynamiska och personliga, samtidigt som gränserna mellan olika interaktionskanalerna blir suddigare. Konsumenter förväntar sig att handlare ska tillhandahålla en sömlös och sammanhängande upplevelse som sträcker sig över alla kanaler. Därmed läggs större vikt på att butiksupplevelsen ska leva upp till de digitala kanalerna. Detta ger handlare möjligheter att införa digitala utrymmen och funktioner i de fysiska butikerna.

75 % av Europas befolkning använder sociala medier

Sociala medier hjälper företag att nå sina kunder och samtala med dem. Dessutom finns möjligheten att integrera produkter direkt på sociala medieplattformar (såsom Instagram) vilket skapar en ännu mer integrerad shoppingupplevelse. Genom att integrera webbshoppen på Instagram tillåter du 'one-click' shopping och därmed ökar chansen för att kunden genomför köpet.

80% av konsumenterna anser att köpupplevelsen är lika viktig som produkten

Eftersom det inte råder någon tvekan om att morgondagens detaljhandel kommer att kretsa kring en digital kärna, behöver fysiska butiker utvecklas till något mer än bara en försäljningskanal. Fokus bör ligga på att skapa en extraordinär kundupplevelse, designad för att tillgodose varje enskild kunds behov. Genom att erbjuda en unik upplevelse för varje enskild person kan du som handlare få stärkta kundrelationer som går bortom det enskilda köptillfället.

Hur kan du som handlare dra nytta av trenderna inom ”Bortom köptillfället”:

 • Fokusera på att tillhandahålla en sömlös och sammanhängande upplevelse i alla kanaler

 • Integrera online-kanaler, mänsklig interaktion och dina produkter i fysiska butiker för att erbjuda personliga shoppingupplevelser utöver kundernas förväntningar

 • Utforska sociala medier för att kunna interagera och skapa djupare band med dina kunder

4. Data, möjliggöraren: nyckelfaktorn till den digitala världen

För att kunna erbjuda de personliga och sömlösa upplevelser som vi lagt fram i tidigare teman, är insamlingen och användningen av data av största vikt. Data är därmed avgörande för alla företag eftersom det är en nyckelfaktor för allt digitalt. Många företag förlitar sig på kunddata för att utveckla nya erbjudanden och tjänster, förbättra kundupplevelser, samt för att optimera interna processer.

Var tydlig med varför du ber om kunddata:

Konsumenter kräver i allt högre grad en tydlig anledning för att dela sin persondata och förväntar sig att få kompensation för att ge tillgång till den. Av denna anledning är det viktigt att som handlare kunna erbjuda en distinkt fördel samt att bygga en grund av förtroende, transparens och säkerhet för att konsumenter ska vara villiga att dela sin data med dig. Dessutom förväntas investeringar i cybersäkerhet och riskhanteringssystem växa för att tillgodose konsumenternas oro för datasäkerhet.

Vad blir viktigt för dig som handlare enligt temat "Data, möjliggöraren"?

 • Att använda data till att kundanpassa erbjudanden och förbättra servicen, och på så sätt uppnå högt kundvärde

 • Att säkerställa transparens gentemot kunden genom att tydligt ange varför specifika personuppgifter samlas in

 • Att fokusera på datasäkerhet: att till varje pris skydda den data du samlar in

5. Plattformar för framgång:

När vi blickar mot framtiden råder det ingen tvekan om att konkurrensbilden kommer att vara under avgörande utveckling då branscher upplever förändringar i affärsmodeller, produkterbjudanden och datastrategier. För att få ett genomslag i detta dynamiska, konkurrenskraftiga landskap måste företag anta ett kundfokuserat tankesätt. Kundlojalitet idag är nära kopplat till företags förmåga att tillhandahålla sömlösa och personliga shoppingupplevelser. Det har även blivit allt vanligare för företag att differentiera sig genom sina affärsmodeller. De senaste åren har visat på en ökning av verksamheter med abonnemangsbaserade erbjudanden. Abonnemangens popularitet förväntas fortsätta framöver.

Strategier för att tillgoddose konsumenternas förväntningar inkluderar att skapa strategiska partnerskap med andra företag där man tillsammans kan förbättra tjänster och produkter samtidigt som tiden till lansering förkortas.

Det slutar inte där…

Plattformsekonomin är fortfarande på frammarsch där plattformsföretag försöker uppfylla så många av kundernas behov som möjligt. Öppna plattformar kan i många branscher odla innovation och värdeskapande eftersom det möjliggör för förbättringar i affärsövergripande samarbeten. Alla drar nytta av denna trend, särskilt konsumenterna som kommer bli erbjudna sofistikerade lösningar till konkurrenskraftiga priser.

Hur kan du som handlare använda trenden "Plattformar för framgång":

 • Implementera ett kundfokuserat tankesätt i din organisation

 • Ta chansen och utöka kärnverksamheten genom strategiska partnerskap

 • Använd öppna plattformar för samarbete för att öka innovation och kundvärde

Nets Payments Outlook Report 2022 i korthet:

Sammanfattningsvis belyser Nets Payments Outlook-rapporten 2022 hur konsumenter blir alltmer medvetna om den makt de besitter och hur de förväntar sig kunna välja sitt det betalningsalternativ de föredrar. För handlare är nyckeln till framgång att möjliggöra alla de betalningsmetoder som är relevanta för kunderna för att kunna upprätthålla friktionsfria betalningsupplevelser. Dessutom kommer hela kundresan att gå bortom försäljningsstället och bli "något mer", eftersom konsumenterna vill uppleva fördelarna med att handla online även i butik. Denna omvandling möjliggörs av data. Data är en nyckelfaktor som företag gör enorma investeringar i för att kunna samla in och använda på rätt sätt. Slutligen vänder sig kunderna till plattformar som kombinerar tjänster och förbättrar bekvämligheten. Denna plattformsstrategi erbjuder möjligheter för företag att samarbeta med varandra för att uppnå förbättrad innovation av produkter och tjänster.

Ladda ner hela rapporten här!

Matilda Hagström
Matilda Hagström
Digital Marketing Assistant, Nets A/S