Betalningstrender

Framtidens butikskunder

The in-store customer of the future
Publicerad: 21.11.2022
N/A min lästid

Trots rubriker som talar om hur fysiska butiker stängs och att framtiden är online, verkar fysiska butiker fortfarande ha en plats i konsumenternas hjärtan. Enligt Nets Nordic Payment Report 2022 är de främsta anledningarna till varför svenska konsumenter vill besöka fysiska butiker att det tillåter dem att:

  • Se och känna på produkterna innan köp
  • Få en bra överblick över det tillgängliga produktsortimentet, och att
  • Testa varorna innan köp

För många kunder i Sverige verkar fysiska butiker alltså fortfarande ses som en viktig del av köpupplevelsen, eftersom de erbjuder en plats för upptäckt, utvärdering och upplevelse av varumärket och dess produkter. Det som dock fortfarande är relevant att ta reda på är vad som kännetecknar framtidens butikskunder, och i sin tur vad fysiska butiker i framtiden kan göra för att bättre tillgodose deras förändrade behov. Detta blogginlägg syftar till att hjälpa dig med detta, genom att presentera några nya trender tillsammans med insikter från Nets Nordic Payment Report 2022.

Kunder värdesätter snabbhet och bekvämlighet i butikerna

Kundernas butiksbeteende har förändrats de senaste åren. Tidigare uppskattade kunderna personliga interaktioner med säljare när de handlade i livsmedelsbutiker eller varuhus. Nuförtiden värdesätter kunderna dock allt mer snabbhet och bekvämlighet och föredrar därför att använda självbetjänings- och självutcheckningsalternativ.

Nya digitala köpmetoder i fysiska butiker inkluderar scan & pay och självbetjäning («self-service»), vilket medför fördelar för både kunder och handlare genom automatiserade köpprocesser. För kunderna inkluderar fördelarna minskad väntetid och köande i butik, medan handlare kan dra nytta av effektivare köpsprocesser.

62 % av svenska konsumenter använder redan självbetjäning, vilket gör att kunden kan beställa och betala via visuella terminaler, till exempel på restauranger eller biografer. De främsta fördelarna är enligt kunderna att det är bekvämt och innebär kortare väntetid i butik.

Självbetjäningens ökade popularitet har konsekvenser för vilken roll butiksmedarbetarna spelar. I stället för att sköta kassan och ta emot betalningar frigör självbetjäningslösningar tid till att assistera och konsultera kunder, vilket i sin tur gör att man kan bygga närmare kundrelationer. Det gör det också möjligt att förändra butikslayouten till förmån för mer innovativa lösningar med flertalet utcheckningsstationer utplacerade strategiskt runtom i butiken, istället för att förlita sig på den traditionella bemannade kassan.

Antalet kanaler och kontaktpunkter ökar:

Framtidens butikskund kommer med största sannolikhet att vara någon som kommer i kontakt med ett varumärkes alla olika kanaler och beröringspunkter – till exempel genom att besöka hemsidan innan, eller till och med medans, hen besöker den fysiska butiken. Lyckligtvis för handlare är omnikanalskunder värdefulla eftersom de köper 1,7 gånger mer än kunder som endast använder en kanal. Det har därför blivit allt viktigare för företag att fokusera på att tillhandahålla en sömlös och enhetlig omnikanal-upplevelse för sina kunder. 

Vad betyder Omnikanal? Omnikanal innebär en integrerad upplevelse över flera online- och offlinekanaler

Omnikanal har varit ett hett ämne länge. Nyckeln för framgång är att se omnikanal- och butiks-interaktioner som sammanlänkade. När kunderna besöker webbshopen förväntar de sig nämligen att kunna få information om tillgängligheten av produkter i butik och att kunna beställa varor och hämta dem i butik. Samtidigt, när kunderna besöker en butik förväntar de sig att också kunna undersöka produkterna online och till exempel se produktrecensioner.

Ett sätt att erbjuda en sömlös kundupplevelse som suddar ut gränserna mellan fysisk och digital shopping är att implementera en Click & collect-lösning. Click & collect är när en kund köper något online och hämtar det i butik, eller returnerar en produkt köpt online i en fysisk butik. Enligt Nets Nordic Payment Report 2022 använder i nuläget 39 % av kunderna i Sverige Click & collect – främst för att det är bekvämt och för att det leder till inget/ mindre köande.

Viktigaste take-aways:

  • Kunder värdesätter möjligheten att se och känna på produkter i butik innan de köper dem. Du kan använda denna insikt när du annonserar din fysiska butik. type: entry-hyperlink id: 2v6eWo2Q12qZHL5diFHaLc
  • Framtidens butikskund kommer i allt högre grad att använda digitala lösningar såsom självbetjäning (self-service), vilket ger upphov till nya möjligheter vad gäller butiksdesign och den roll som butiksmedarbetare spelar
  • Kunderna använder i allt högre grad flera olika kanaler för att komma i kontakt med varumärken, varför det är viktigt att erbjuda en konsekvent omnikanal-upplevelse.

Hur kan Nets hjälpa dig att förbereda dig för framtiden?

Genom att ladda ner årets Nordic Payment Report av Nets kan du få en bättre bild av hur kundernas beteenden och preferenser har utvecklats under de senaste åren. Rapporten ger insikter i ett stort antal betalningsrelaterade ämnen - allt ifrån vilka betalningsmetoder kunder föredrar när de handlar på kaféer eller livsmedelsbutiker, till vilken typ av lojalitetslösningar kunderna vill ha (till exempel separat kort eller mobilapp). Genom att få djupare insikter i kundernas preferenser och beteende relaterat till betalningar i fysiska butiker kan du anpassa butiksupplevelsen efter butikskunders förväntningar.

Slutligen, om du vill lära dig ännu mer om hur du kan locka kunder att besöka din fysiska butik så har vi publicerat ett blogginlägg med 5 tips om hur du flyttar kunder från soffan till din butik.

Matilda Hagström
Matilda Hagström
Digital Marketing Assistant, Nets A/S