Skip to main content
Reports & Whitepapers

Nordic Payment Report 2020

Nordic Payment Report är en årlig rapport om betalningar och relaterade ämnen för handlare. Innehållet är baserat på en konsumentundersökning genomförd i fyra nordiska länder, där huvudfokus ligger på betalningar i den fysiska handeln.

Nordic Payment Report cover

Butiker
E-handel
Digitala kvitton
Lojalitetslösningar