Skip to main content

Betalingstrender

Finnes det en framtid for kontantbetalinger?

Is there a future for cash payments?
Publisert: 18.07.2022
N/A min. lesetid

I dagens skiftende betalingsmiljø er det mange ulike meninger om hvordan fremtidens betalinger bør se ut. Debatten om kontantbetalinger er mer relevant enn noen gang etter to år med massiv nedgang i kontantbetalinger – mye på grunn av pandemien. Hva er fordelene og ulempene med kontantbetaling, og å akseptere kontant i butikk? Hva er fordelene og ulempene for kundene? Og hva med for forretningsdrivende? Hvordan ser framtiden ut for kontantbetalinger?

Pandemien har hatt en stor innvirkning

For de fleste har fysiske kontanter mistet status og den generelle holdningen til kontanter har blitt mer og mer negativ. Pandemien har i prinsippet akselerert en prosess som ville tatt år, ned til noen få måneder – nemlig å endre folks perspektiv på kontanter. Norges Bank bekrefter denne utviklingen, og sier at det er svært synlig at pandemien har bidratt til reduksjon i kontantbetalinger. I Nets’ Nordic Payment Report 2020 viste funn at det aldri har vært mindre sirkulasjon av kontanter i alle de nordiske landene som det er nå.

Polariserte meninger om kontanter

I Nets’ Nordic Payment Report 2020 så vi at flertallet av nordmenn ikke synes at kontanter er viktig. Men ikke alle er overbevist om at vi kan gi helt slipp på kontanter enda. Rundt 55% av nordmenn tror ikke nødvendigvis på et kontantløst samfunn. Faktum er at vi ikke vet hvordan en verden uten kontanter hadde sett ut. Holdningene til kontanter og meningene om det er nødvendig eller ikke er svært polarisert. Et argument er at de eldre generasjonene har kommet en lang vei, og med intuitive løsninger er det enklere å bruke digitale løsninger nå enn det har vært tidligere. På den annen side hevdes det at vi må respektere de som fortsatt foretrekker kontanter, enten fordi det er deres eneste alternativ eller fordi det er det de er vant til.

Regler om å ta imot kontanter

I Norge har vi en forskrift som sier at alle butikker er tvunget til å ta imot kontanter, med mindre kunden betaler med mer enn 25 mynter av hver enhet. Så, den generelle regelen er at butikker må ta imot kontanter hvis kunden ønsker å bruke det som betalingsmetode. Under pandemien uttalte folkehelseinstituttet at bruk av kontanter ikke ble ansett som en stor nok risiko for smittespredning – derfor måtte virksomheter akseptere betalingsmetoden enten de ville det eller ikke.

Til tross for denne regelen, valgte mange forretninger å avvise kontantbetalinger under pandemien, noe som førte til en økning i Vipps-betalinger. Flere bedrifter hevder at loven om å ta imot kontanter ikke håndheves, noe som gjør det enkelt for dem å nekte å ta det imot. I tillegg var de ikke nødvendigvis enige i folkehelseinstituttets konklusjon og mente at å bruke kontanter var uhygienisk og unødvendig.

Er digitale kontanter framtiden?

Sveriges nasjonalbank jobber mot et kontantløst samfunn og spår at dette vil være tilfellet i nær framtid. I Norge ser vi også på alternativer til fysiske kontanter. Norges Bank driver for tiden med et prosjekt for å finne ut om digitale sentralbankpenger (DSP) bør innføres i Norge. DSP er i prinsippet digitale penger utstedt av sentralbanken. Med sammenslåingen av Vipps, MobilePay og Pivo kan vi snart overføre penger over landegrenser på enklere vis. Infrastrukturen vil dermed i større grad legge til rette for digitale betalinger og overføringer, både mellom privatpersoner og i en kjøpssituasjon.

Hva nå …?

Det er ingen tvil om at bruken av kontanter vil fortsette å avta, det er bare et spørsmål om tid. Vi kan se at ulike land er på ulike stadier i utviklingen. Sverige jobber allerede mot målet om å bli et kontantløst samfunn i 2023, og Norge er kanskje ikke så langt bak. Hovedbudskapet fra all denne informasjonen er at alle bør være åpne for at betalingsverdenen vil endre seg, og vi bør omfavne bruken av digitale løsninger – for det er framtiden.

Anna Lillejordet Rønningen
Anna Lillejordet Rønningen
Nordic Business Manager, Nets A/S